Hallituksen kokoukset 2-4/2021

03.03.2021

Kokous 2/2021
8.2.2021
Etäkokous

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä
Päätettiin hallituksen tehtäväjako ja työryhmät ja toimikunnat

 • Kai Kuusi kommodori yleishallinto, sidosryhmät, lakiasiat, sopimukset, seuran säännöt, kaavoitus
 • Leo Norja varakommodori talous, vajapäällikkö, toimisto (talousasiat)
 • Maria Oksa varakommodori juniori- ja kilpailutoiminta, näiden toimintojen veneet, kevytveneet, luiska
 • Mika Ervast viestintä, Tågholmen, matkapurjehdus, eskaaderit                                            
 • Pete Hyrkäs kokoussihteeri, digitalisoiminen
 • Kimmo Kuusela telakka, katsastus talkoot, siivoukset (raskaat)
 • Mika Lehtonen jäsentoiminta, klubitoimikunta, purjehduskoulutus, komerot                      
 • Satu Samooja vartiointi, ympäristöasiat, ilmoitusmarkkinointi, kevyet siivoukset
 • Lauri Snellman rakennukset (vaja yhteistyössä työryhmän kanssa), venepaikat, laiturit vesi ja viemäröinti, seuran veneet (paitsi juniori- ja kilpaveneet)
 • Palkitsemisista vastaa koko hallitus yhdessä.
 • Sääntötoimikunta Kai Kuusi, Leo Norja, Satu Lehesmaa
 • Hallintotoimikunta Kommodorit
 • Digitalisointitoimikunta Leo Norja, Pete Hyrkäs, Mika Ervast, Hannu Kämäri
 • Klubitoimikunta Mika Lehtonen
 • Rakennustoimikunta Lauri Snellman, Matti Kulovesi, Matias Saresvuo, Mika Lehtonen, konsultoi Hannu-Ilari Nuotiota
 • Vajatoimikunta Leo Norja
 • Katsastustoimikunta Satu Lehesmaa, Kimmo Kuusela
 • Kilpapurjehdustoimikunta Maria Oksa, täydentyy
 • Junioritoimikunta Maria Oksa, täydentyy
 • Viestintätoimikunta Mika Ervast, Pilvi Vainonen
 • Tågholmenin isännistö Mika Ervast, täydentyy
 • Ympäristötoimikunta Satu Samooja, Tytti Bruce-Hyrkäs

Ryhmiä täydennetään kevään aikana. Ilmoitathan halukkuudestasi osallistua toimintaan.

Talousasiat
Uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto: tuloslaskelmatilit on luotu, tasetilit työn alla.
Hyväksyttiin tilinpäätös 2020.
Palkkatuki on saatu oikaisuvaatimuksen perusteella.
Hyväksyttiin toimintakertomus 2020.
Päätettiin ottaa käyttöön e-laskun eräsiirtopalvelu, joka mahdollistaa jäsenille suunnatun laskutuksen käyttöönoton.

Tiedotusasiat
Vuosikirja 2020 valmis.
Pursi 1/2021 valmistelut aloitetaan.

Remonttiasiat
Päätettiin kustantaa tulityökortit Hannu Ilari Nuotiolle ja Lauri Snellmanille. He toimivat jatkossa tulityövalvojina.
Aloitettu ravintolan toimiston sisäosan uusiminen.
Päätettiin aloittaa PTS:n laatiminen kaikista tiedossa olevista tulevista rakennustöistä.
Selvitetään palkkatukityöntekijöiden saatavuus kesäksi.
Selviteltiin aallonmurtajan remonttiaikataulua ja mahdollisia väistöpaikkoja kevääksi. Aikataulu vielä auki jäätilanteen vuoksi.
Ravintolalla suunnitelma avata vappuaattona. Tarkoitus myös uusia terassi.

Junioritoiminta ja koulutus
Pyritään julkaisemaan alustava ohjelma alkukauteen, suunnitellaan markkinointikanavia.
Pyritään rekrytoimaan apuohjaajia SPV:n ohjaajakurssille, jotta päästään mukaan SPV:n koulutusohjelmaan.
Todettiin, ettei ole resursseja lähteä tekemään seuran ulkopuolisille kurssia.


Kokous 3/2021
15.2.2021
Etäkokous

Venepesuri
Pyydetty kaksi tarjousta venepesurista. Saatu yksi tarjous: Ferra Oy:ltä. Päätettiin aloittaa sopimusneuvottelut Ferra Oy:n kanssa.

Digitalisointi
Venekerhot.fi -palvelu avataan jäsenistölle maaliskuun puolivälissä.


Kokous 4/2021
1.3.2021
Etäkokous

Pekan pätkä
Ponttonilaiturista on kysytty kaupungilta, mutta kaupunki ei muutamaan vuoteen lupaa laituria toimittaa. Laiturin hankkimiseksi seuran toimesta on kolme tarjousta.
Päätettiin hinta- ja laatuvertailun perusteella aloittaa toimitusneuvottelut T&T Merityön kanssa. Toimitus sisältää 80 m laiturin, 10 aisaa, valot ja vedet. Takuu 5 vuotta.
Haetaan kaupungilta toimenpidelupa laiturin ja veneenpohjapesurin asentamista varten.

Kevätkokous
Päätettiin pitää Teams-etäkokouksena 22.3.2021 klo 18.
Esillä sääntömääräiset (12 §) asiat ja korkeintaan 90.000 euron lainavaltuuksien myöntäminen hallitukselle ponttonilaiturin hankintaan.

Ravintola
Ravintola on halukas rakentamaan nykyiselle terassin paikalle terassin, jossa on myös lasiset tuulisuojat.
Päätettiin edistää hanketta ja suostua hankeluvan hakemiseen, mikäli sitä tarvitaan.
Hankkeeseen liittyen lipputanko siirretään n. 10 m länteen terassin tieltä.

21.04.2021Klubihuone
15.04.2021Hallituksen kokoukset 6/2021 ja 7/2021
15.04.2021Kevätkokous
07.04.2021Sammutinhuolto 15.5. klo 10-14
07.04.2021Veneiden laskuaikojen varaus
01.04.2021PURSI 1/2021
20.03.2021Venekerhot.fi -palvelu on käytössä
15.03.2021Hallituksen kokous 5/2021
03.03.2021Kevätkokouskutsu
03.03.2021Hallituksen kokoukset 2-4/2021

Siirry arkistoon »