Hallituksen kokous 2/2013

18.02.2013

SPS:n hallituksen kokous 2/2013 pidettiin 11.2.2013 Kankurinkadun toimistossa. Poissa olivat Hannu-Ilari Nuotio ja Pilvi Vainonen. Kokouksen sihteerinä toimi Ravil Asis.

Päätettiin, että toimistolla kävijät ryhdytään kirjaamaan toimiston käyttötarpeen selvittämiseksi ja että toimiston vuokrasuhteen jatkamista arvioidaan syksyllä.

Ari Ahonen ja Anna Piirainen ovat eronneet.

Saaren ja ravintolan vuokrasopimusten jatkamista aletaan valmistella.

Jäsenille on kertynyt liikaa maksurästejä. Päätettiin lähettää maksukehotus uhilla, että ryhdytään erottamis- ja perintätoimiin ellei rästejä ole maksettu 1.5.2013 mennessä.

Jatkettiin telakointi- ym. toimintojen järjestämisestä aloitettua keskustelua tehtyjen selvitysten pohjalta.

100-vuotisjuhlien osalta todettiin järjestelyiden jatkuvan aikataulussa. Asioista tiedotetaan erikseen.

Päätettiin, että pöytäkirjat liitteineen arkistoidaan tästedes myös sähköisesti.

Päätettiin Facebook-sivuston aktivoimisesta.

Siirrettiin toimintasuunnitelman päivityksestä käytävä keskustelu myöhempään ajankohtaan siten, että asia voidaan tuoda syyskokoukseen keskusteltavaksi.

Päätettiin, että siirretään venevajan itäpäädyn mahdollista käyttöä koskeva asia myöhemmin käsiteltäväksi.

Merkittiin, että aurinkoenergian hyödyntämisen ja kustannusrakenteen selvitys on meneillään.

Seuraava kokous pidetään seuran toimistossa 11.3.2013 alkaen klo 18.00 ellei syytä kokoontua aikaisemmin.

21.02.2020Aallonmurtaja-update
18.02.2020Hätämerkinantoharjoitus 23.2.2020
16.02.2020Tågholmenin saunan avaimet
10.02.2020Hallituksen kokous 2/2020
10.02.2020Merikarhuinfo
30.01.2020Kevään jäsenillat
27.01.2020Kevään buffetit ja sammutinhuolto
20.01.2020Aallonmurtaja
20.01.2020Hallituksen kokous 1/2020
15.01.2020Veneilysää-luento 27.2.

Siirry arkistoon »