Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Hallituksen kokous 2/2013

18.02.2013

SPS:n hallituksen kokous 2/2013 pidettiin 11.2.2013 Kankurinkadun toimistossa. Poissa olivat Hannu-Ilari Nuotio ja Pilvi Vainonen. Kokouksen sihteerinä toimi Ravil Asis.

Päätettiin, että toimistolla kävijät ryhdytään kirjaamaan toimiston käyttötarpeen selvittämiseksi ja että toimiston vuokrasuhteen jatkamista arvioidaan syksyllä.

Ari Ahonen ja Anna Piirainen ovat eronneet.

Saaren ja ravintolan vuokrasopimusten jatkamista aletaan valmistella.

Jäsenille on kertynyt liikaa maksurästejä. Päätettiin lähettää maksukehotus uhilla, että ryhdytään erottamis- ja perintätoimiin ellei rästejä ole maksettu 1.5.2013 mennessä.

Jatkettiin telakointi- ym. toimintojen järjestämisestä aloitettua keskustelua tehtyjen selvitysten pohjalta.

100-vuotisjuhlien osalta todettiin järjestelyiden jatkuvan aikataulussa. Asioista tiedotetaan erikseen.

Päätettiin, että pöytäkirjat liitteineen arkistoidaan tästedes myös sähköisesti.

Päätettiin Facebook-sivuston aktivoimisesta.

Siirrettiin toimintasuunnitelman päivityksestä käytävä keskustelu myöhempään ajankohtaan siten, että asia voidaan tuoda syyskokoukseen keskusteltavaksi.

Päätettiin, että siirretään venevajan itäpäädyn mahdollista käyttöä koskeva asia myöhemmin käsiteltäväksi.

Merkittiin, että aurinkoenergian hyödyntämisen ja kustannusrakenteen selvitys on meneillään.

Seuraava kokous pidetään seuran toimistossa 11.3.2013 alkaen klo 18.00 ellei syytä kokoontua aikaisemmin.

11.11.2022Vaalitoimikunnan esitys vuoden 2023 hallitukseksi
08.11.2022Ilmoita matkamailisi - Pentti Heikkilän kiertopalkinto jälleen jaossa
24.10.2022Hallituksen kokous 9/2022
29.09.2022Hallituksen kokous 8/2022
25.08.2022Tervetuloa juuri avattuun SPS:n Facebook-keskusteluryhmään!
24.08.2022Hallituksen kokous 7/2022
10.07.2022Vaalitoimikunta 2022
11.06.2022Avomerieskaaderi Naissaareen 17-19.6.2022 - Tule mukaan!
09.06.2022Hallituksen kokous 6/2022
27.05.2022Hallituksen kokous 5/2022 2.5.2022

Siirry arkistoon »