Hallituksen kokous 2/2013

18.02.2013

SPS:n hallituksen kokous 2/2013 pidettiin 11.2.2013 Kankurinkadun toimistossa. Poissa olivat Hannu-Ilari Nuotio ja Pilvi Vainonen. Kokouksen sihteerinä toimi Ravil Asis.

Päätettiin, että toimistolla kävijät ryhdytään kirjaamaan toimiston käyttötarpeen selvittämiseksi ja että toimiston vuokrasuhteen jatkamista arvioidaan syksyllä.

Ari Ahonen ja Anna Piirainen ovat eronneet.

Saaren ja ravintolan vuokrasopimusten jatkamista aletaan valmistella.

Jäsenille on kertynyt liikaa maksurästejä. Päätettiin lähettää maksukehotus uhilla, että ryhdytään erottamis- ja perintätoimiin ellei rästejä ole maksettu 1.5.2013 mennessä.

Jatkettiin telakointi- ym. toimintojen järjestämisestä aloitettua keskustelua tehtyjen selvitysten pohjalta.

100-vuotisjuhlien osalta todettiin järjestelyiden jatkuvan aikataulussa. Asioista tiedotetaan erikseen.

Päätettiin, että pöytäkirjat liitteineen arkistoidaan tästedes myös sähköisesti.

Päätettiin Facebook-sivuston aktivoimisesta.

Siirrettiin toimintasuunnitelman päivityksestä käytävä keskustelu myöhempään ajankohtaan siten, että asia voidaan tuoda syyskokoukseen keskusteltavaksi.

Päätettiin, että siirretään venevajan itäpäädyn mahdollista käyttöä koskeva asia myöhemmin käsiteltäväksi.

Merkittiin, että aurinkoenergian hyödyntämisen ja kustannusrakenteen selvitys on meneillään.

Seuraava kokous pidetään seuran toimistossa 11.3.2013 alkaen klo 18.00 ellei syytä kokoontua aikaisemmin.

23.01.2019Sääluento 27.2.2019
27.11.2018Syyskokous 26.11.2018
13.11.2018Matkapurjehdusmailit
06.11.2018Pursi 3-4/2018 on ilmestynyt
30.10.2018Hallituksen kokoukset 10/2018 ja 11/2018
30.09.2018Hallituksen kokoukset 8/2018 ja 9/2018
17.08.2018Eskaaderipurjehdus Tågikseen 25.-26.8.
20.06.2018Hallituksen kokous 7/2018
11.06.2018Eskaaderi Viinistuun lähestyy
29.05.2018Hallituksen kokous 6/2018

Siirry arkistoon »