PERUUTETTU: ylimääräinen yhdistyksen kokous ja syyskokous

11.11.2020

Suomalaisen Pursiseuran ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään 23.11.2020 klo 18 ja syyskokous välittömästi sen jälkeen n. 18.15 Cafe Caruselissa, Merisatamanranta 10, Helsinki.

Ylimääräisessä kokouksessa on käsiteltävänä kevätkokouksessa 17.8. ja PRH:n ennakkotarkastuksessa hyväksytyn sääntömuutoksen lopullinen hyväksyminen toisessa käsittelyssä ja uusien sääntöjen soveltaminen välittömästi.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä tarkoitetut asiat.

Hallitus on 9.11.2020 päättänyt, että kokouksissa voi asiamies edustaa yhtä tai useampaa jäsentä siten kuin laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 4 § 1 momentissa säädetään. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677 .

Ilmoita osallistumisestasi tarjoilun ja kokousmateriaalin määrittämiseksi viimeistään torstaina 19.11. SPS ry:n toimistoon (info@suomalainenpursiseura.fi).

Seuraa omaa terveystilaasi ja koronatilannetta ja tarvittaessa valtuuta edustaja itsellesi kokouksiin. Aluehallintoviraston voimassa olevat ohjeet:
https://www.avi.fi/web/avi/-/uudellamaalla-ja-kanta-hameessa-rajoitetaan-marraskuussa-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksia-etela-karjalassa-kymenlaaksossa-ja-paijat-hameessa-rajoituks

Tervetuloa!

03.03.2021Kevätkokous
03.03.2021Hallituksen kokoukset 2-4/2021
20.02.2021SPS ottaa venekerhot.fi -palvelun käyttöön
11.02.2021SPV:n virtuaaliviikonloppu 12.-14.2.
11.02.2021Tutkittua tietoa pohjamaaleista
11.02.2021Energiset venesatamat Itämerellä -webinaari 18.2.2021
11.02.2021Hallituksen kokous 1/2021
22.12.2020PURSI 4/2020 on ilmestynyt
10.12.2020Hallituksen kokous 15/2020
01.12.2020KUTSU: ylimääräinen yhdistyksen kokous ja syyskokous

Siirry arkistoon »