KUTSU: ylimääräinen yhdistyksen kokous ja syyskokous

11.11.2020

Suomalaisen Pursiseuran ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään 23.11.2020 klo 18 ja syyskokous välittömästi sen jälkeen n. 18.15 Cafe Caruselissa, Merisatamanranta 10, Helsinki.

Ylimääräisessä kokouksessa on käsiteltävänä kevätkokouksessa 17.8. ja PRH:n ennakkotarkastuksessa hyväksytyn sääntömuutoksen lopullinen hyväksyminen toisessa käsittelyssä ja uusien sääntöjen soveltaminen välittömästi.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä tarkoitetut asiat.

Hallitus on 9.11.2020 päättänyt, että kokouksissa voi asiamies edustaa yhtä tai useampaa jäsentä siten kuin laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 4 § 1 momentissa säädetään. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677 .

Ilmoita osallistumisestasi tarjoilun ja kokousmateriaalin määrittämiseksi viimeistään torstaina 19.11. SPS ry:n toimistoon (info@suomalainenpursiseura.fi).

Seuraa omaa terveystilaasi ja koronatilannetta ja tarvittaessa valtuuta edustaja itsellesi kokouksiin. Aluehallintoviraston voimassa olevat ohjeet:
https://www.avi.fi/web/avi/-/uudellamaalla-ja-kanta-hameessa-rajoitetaan-marraskuussa-yli-20-hengen-yleisotilaisuuksia-etela-karjalassa-kymenlaaksossa-ja-paijat-hameessa-rajoituks

Tervetuloa!

16.11.2020Hallituksen kokoukset 13/2020 ja 14/2020
11.11.2020KUTSU: ylimääräinen yhdistyksen kokous ja syyskokous
03.11.2020Sinustako purjehduskouluttaja?
26.10.2020Kauden matkapurjehdusmailit
06.10.2020PURSI 3/2020 on ilmestynyt
14.09.2020Hallituksen kokous 12/2020
14.09.2020Hallituksen kokoukset 9-11/2020
13.09.2020Defibrillaattori
10.09.2020Kevätkokous
09.09.2020Telakkaryhmän ohjeet veneen nostoon

Siirry arkistoon »