Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Kevätkokous

10.09.2020

Suomalainen Pursiseura ry:n kevätkokous pidettiin 17.8.2020 klo 18.12–20.34 Ravintola Saaressa. Kokoukseen osallistui 45 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ravil Asis.

Sääntömääräiset asiat

Näihin liittyen käytiin keskustelua seuraavista asioista:

Toimintakertomus
- Sirpalesaaren siisteydestä ja erityisesti telakointipaikan siivoamisesta vesillelaskun edellytyksenä. Kokous evästi hallitusta jatkamaan siisteysasioiden, erityisesti tavaroista huolehtimisen, esillä pitämistä ja tehostamista.

- Rakennuskannan korjausvelasta. Kiinteistöistä tehtyjen kuntoarvioiden pohjalta on tarkoitus laatia PTS

- Komeroista ja jollapaikosta.Todettiin, että kaikki komerot ovat nyt laskutettavien listalla, ja jollapaikkojen osalta kartoitus menossa, jotta kaikki saadaan laskutukseen.

Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
Keskusteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta toteutumatta jääneistä kohdista.

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin myöntää vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille ja kirjata käyty keskustelu kokouksen pöytäkirjaan.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat

Lainanottovaltuus hallitukselle
Lainaa tarvitaan merkittävien korjaushankkeiden toteuttamiseen. Päätettiin myöntää hallitukselle lainanottovaltuutus enintään 60 000 euroon saakka vuodelle 2020.

Sääntömuutos
Esiteltiin hallituksen asettaman työryhmän ehdotus sääntöihin tehtävistä muutoksista. Ehdotus oli jaettu jäsenille ennen kokousta. Kokous teki esitykseen seuraavat muutokset:

- 4 § Päätettiin poistaa ilmaus ”yhdistyksen valtuuttamat”, jolloin 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Yhdistyksen tunnuksena on Suomen lipusta annetun lain 4 § tarkoitettu erikoislippu. SPV:n katsastajakurssin käyneet katsastajat katsastavat veneet vuosittain. Katsastetut veneet merkitään luetteloon, joka on samalla huvialusten lipusta annetussa asetuksessa (292/1983) tarkoitettu rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä.

- 8 § Kommodorien valinnassa säilytetään nykyinen käytäntö.

Todettiin, että sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely on suoritettu. Hallitus tekee sääntömuutosehdotukseen edellä mainitut muutokset ja tuo asian yhdistyksen kokoukseen sääntömuutoksen toiseen käsittelyyn.

Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin

Kiinteistöt
Rivitalorakennukseen on hankittu uudet ikkunat. Marinakomeroihin on asennettu uudet ovet ja saatu tähän korvaus vakuutuksesta.

Vajan lattian remontti
Remonttiin on anottu rahoitusta Wihuri-säätiöltä. Päätöstä odotetaan lokakuussa.

Nosturiradan remontti
Remontti ei vaikuta syksyn nostoihin, sillä valmistuu hyvissä ajoin ennen nostoja. Kokous esitti kiitokset Jussi Auviselle hankkeen hoitamisesta.

Esityslistan ulkopuolelta Käytiin lisäksi keskustelua seuraavista asioista:

Defibrillaattori
Defibrillaattori on tilattu, toimitusta vielä odotetaan.

Hallituksesta eronneet
Tiedusteltiin hallituksesta kesäkuussa eronneilta eroamisen syitä. Syinä mainittiin epäselvyydet säännöissä ja niiden noudattamisessa sekä yhteisesti sovittujen menettelytapojen ohittaminen hallituksen päätöksenteossa.

Telakkavajan turvallisuussuunnitelma ja vajatelakoinnin turvallisuussuunnitelma
Hallitus toi tiedoksi luonnokset telakkavajan turvallisuussuunnitelman ja vajatelakoinnin turvallisuussuunnitelman.

Keskustelua herätti myös vajan siisteys. Tavarakasat vaikeuttavat kulkua ja aiheuttavat turvallisuusriskin. Vajassa telakoivien toivottiin kiinnittävän asiaan enemmän huomiota.

Vajan käyttö
Vajan toivottiin olevan aktiivisessa käytössä ennemmin kuin museoon verrattavissa olevana tilana. Vastauksena todettiin, että sekä telakkakenttää että vajaa koskevat telakointisopimukset on tehty toistaiseksi, mikä nykyisellään estää veneiden siirtämisen tietyn ajan jälkeen pois vajasta. Todettiin myös, että asiasta on kuitenkin hyvä käydä keskustelua jatkossa. 

31.03.2023Uudet kotisivut nyt käytössä
29.03.2023TROMBI OY:N INFOILTA LASIMURSKARAEPUHALLUKSESTA
18.03.2023Sammutinhuolto la 6.5. klo 10-14
09.03.2023SPS hallituksen kokous 3/2023
10.02.2023SPS hallituksen kokoukset 1/2023 ja 2/2023
16.12.2022SPS hallituksen kokous 11/2022 ,12.12
07.12.2022Toimisto kiinni torstaina 8.12.
05.12.2022Syyskokous 28.11.2022, Cafe Carusell
05.12.2022Hallituksen kokous 10/2022 maanantaina 14.11.
11.11.2022Vaalitoimikunnan esitys vuoden 2023 hallitukseksi

Siirry arkistoon »