Syysvuosikokous 26.11.2012

29.11.2012

SPS:n syysvuosikokous pidettiin maanantaina 26.11.2012 Tieteiden talolla. Asialistalla olivat sääntöjen 12 § mukaiset asiat. Läsnä oli 37 seuran jäsentä, puheenjohtajana toimi Olli Herva.

Hallituksen esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelua käytiin mm. kunnostushankkeista ja seuran jäsenille järjestettävistä tapahtumista; isompia hankkeita ensi vuonna tulevat olemaan vajan katon ja m/s Nihdin kunnostus sekä juhlavuoden tapahtumat. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan.

Kommodoriksi valittiin yksimielisesti Heta Leppävuori. Varakommodoreiksi ehdotettiin Ravil Asisia, Tapio Kallasjokea ja Hannu-Ilari Nuotiota, ja äänestyksen jälkeen varakommodoreiksi valittiin Ravil Asis ja Hannu-Ilari Nuotio. 74:stä äänestä käytettiin 67.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Jukka Honkimaa, Eero Mörä ja Juha Tolsa. Kaikkia ehdotettiin jatkokaudelle ja uusiksi jäseniksi ehdotettiin Tapio Kallasjokea, Reijo Rauvalaa ja Ville Savolaista. Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin Jukka Honkimaa, Eero Mörä ja Ville Savolainen.

Koska sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa 4 ja nyt käytäntö on erilainen (vuorovuosin 3 ja 5), päätettiin seuraavassa syysvuosikokouksessa valita yksi jäsen vain yhdeksi vuodeksi ja neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi, jotta hallituksen jäsenten vaalissa päästään sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Jaettiin ansiomerkki Risto Kaariolle ja rakentajamerkki Hannu Sarvanteelle. Kommodori Pentti Heikkilän kiertopalkinto matkapurjehdukseen jaettiin Rainer Korhoselle, s/y Noppa, jolle kertyi maileja yli 1500. Merikarhujen plaketti matkapurjehdukseen jaettiin Markku Auviselle ja Tom Liljestrandille, Torsten Janzon -palkinto Paavo Eskeliselle, Vuoden juniori -pokaali Ilse Kavoniukselle, Huoltopikari Seppo Mäkiselle, Egon Pylpyrä Kari Linnalle, Vuoden kevytveneilijä -palkinto Pekka Taimiselle ja Toivo Sohlbergin palkinto Anneli Markovaaralle. Nice-toimikunta jakoi tunnustuspalkinnon Marja-Terttu Eskeliselle.

  • Tapahtumakalenteri on ylimmäisenä verkkosivujen Toiminta-valikossa. Tietoja päivitetään sitä mukaa kun ne tarkentuvat. Tervetuloa juhlavuoden tapahtumiin ja talkoisiin!


16.02.2020Tågholmenin saunan avaimet
10.02.2020Hallituksen kokous 2/2020
10.02.2020Merikarhuinfo
30.01.2020Kevään jäsenillat
27.01.2020Kevään buffetit ja sammutinhuolto
20.01.2020Aallonmurtaja
20.01.2020Hallituksen kokous 1/2020
15.01.2020Veneilysää-luento 27.2.
15.01.2020Classic Symposium
09.01.2020Maksuton meri-VHF -kurssi

Siirry arkistoon »