Hallituksen kokous 1/2020

20.01.2020

Pöytäkirjayhteenveto

Aika               16.1.2019 klo 18.00                                         

Hallituksen järjestäytyminen
Päätettiin hallituksen sisäisestä työ- ja vastuualuejaosta

Kai Kuusi
Kommodori
Yleishallinto, sidosryhmät, lakiasiat, sopimukset, seuran säännöt
Leo Norja
Varakommodori
Talous, vajapäällikkö, toimisto (talousasiat)
Maria Oksa
Varakommodori
Juniori- ja kilpailutoiminta, näiden toimintojen veneet, kevytveneet, luiska
Veikko Dammert
Katsastus, talkoiden koordinointi
Mika Ervast
Viestintä, Tågholmen
Henri Havulinna
Matkapurjehdus, palkitseminen
Matti Kulovesi
Kiinteistöt, rakennukset, kaavoitus
Kimmo Kuusela
Telakka, satama, seuran veneet, paitsi juniori-. ja kilpailu
Mika Lehtonen
Jäsentoiminta, klubitoimikunta, liikennöinti, ravintola, (aikuis)purjehduskoulutus
Janne Nevalainen
Sihteeri (hallitus), vesi ja viemäröinti, siivous (ulkoalueet), ml. romut
Satu Samooja
Vartiointi, ympäristöasiat, ilmoitusmarkkinointi

Toimikunnat ja työryhmät
Päätettiin seuraavista työryhmistä ja niiden alustavista kokonpanoista:
Viestintäryhmä: Mika Ervast, Pilvi Vainonen ja Kaisa Hakkarainen
Talkooryhmä: Veikko Dammert, Janne Nevalainen, Matti Kulovesi, Satu Samooja, Leo Norja
Digitalisointiryhmä: Mika Ervast, Leo Norja, digiosaajia
HUOM! jäsen, jolla on digi- ja IT-taitoja – tule mukaan kehittämään seuramme toimintoja, ota yhteys Mikaan tai Leoon.
Junioritoimikunta:
Maria Oksa, Ari Aro, Iida Kämäri, Korven koukkaajien edustaja
Purjehduskoulutustoimikunta: Mika Lehtonen, Satu Samooja ja täydennetään tarvittaessa
Ympäristö- ja viihtyisyysryhmä: Satu Samooja
Vajatyöryhmä: Leo Norja, Matti Kulovesi

Jäsenasiat
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin kuuden jäsenen eropyynnöt seuran jäsenyydestä.
Päätettiin kehittää eromenettelyä niin, että toimisto käy eroavien jäsenten kanssa vuoropuhelun, jolla varmistetaan eroavien jäsenten omaisuuden poistuminen saaresta.

Maksuasiat
Käsiteltiin avoimet maksuasiat ja päätettiin niihin liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

Talous
Käytiin läpi yhdistyksen taloustilanne. Merkittiin tiedoksi seuraavaa:
Alustava tilanne vuodenvaihteessa: Viime vuoden tulos n. 24 k € alijäämäinen, mikä vastaa nosturin kunnostuksesta koituneita kustannuksia.
Päätettiin talouteen liittyvistä työjärjestysasioista, hallituksen jäsenten ja muiden valtuuksista.
Todettiin syyskokouksen päätökset koskien jäsenmaksuja.
Päätettiin, että valmistellaan muut maksut ja niiden sääntöperusteet seuraavaan kokoukseen.
Päätettiin palata myöhemmin tarkastelemaan tarkemmin seuran vakuutussalkkua.
Merkittiin tiedoksi, että IT-asiantuntija on ollut selvittämässä toimiston atk- ja tietoliikenneongelmia.
Toimistolle on annettu lupa hankkia toinen isompi näyttö ja näppäimistö.
Kankurinkadulla on julkisivuremontti keväällä, mutta se ei vaikuttane toimiston käyttöön.

Kiinteistöt
Päätettiin selvittää museoviraston avustusta vajan lattian korjaukseen.
Vaja on seuran omistama, asia selvitetty Urheilumuseossa olevista asiakirjoista.

Matkapurjehdus
Merkittiin tiedoksi, että tänä vuonna eskaaderikohteena on Prangli juhannusta edeltävänä viikonloppuna.

Telakka ja venepaikat
Nosturiradan kunnostusta edistetään.
Päätettiin pitää laiturien korjauskatselmus: aallonmurtajan laiturien korjaus, II ponttonin ankkurointi tai uusinta, ylikulkulaituri, kevytvenelaiturin korjaus (luiskan vedenalainen osa rapautunut), aisat ponttoneille, Pekan pätkän kunto.

Yhteysalukset
Merkittiin tiedoksi, että Nihdin pääkoneelle tehdään kansiremonttia.
Hallitus esittää suuret kiitokset koneremontin tekijöille, Pekka Markkaselle ja Markku Auviselle.

Katsastus
Nimettiin uudeksi katsastuspäälliköksi Veikko Dammert.

Viestintä
Hallitus esitti kiitokset työryhmälle tehdystä suunnittelusta. Päätettiin, että painetun Pursilehden sijaan julkaistaan jatkossa sähköistä uutiskirjettä. Keskusteltiin laajasti vuosikirjasta ja sen sisällöstä.

Seuran säännöt
Päätettiin perustaa työryhmä sääntöjen tarkastamiseksi: Kai Kuusi, Satu Lehesmaa ja Leo Norja sekä katsastussäännössä Veikko Dammert.

Kevätkokouksen aika ja paikka
Päätettiin, että kevätkokous pidetään 30.3.

Muut asiat
Merkittiin tiedoksi suru-uutinen: Raimo Ruohola on kuollut, hautaus 25.1. päätettiin lähettää adressi.
Merkittiin tiedoksi, että Ravintolan kanssa on keskusteltu mm. terassin päädyn kunnostamisesta.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 3.2. klo 18 SPS:n toimistossa.

14.09.2020Hallituksen kokous 12/2020
14.09.2020Hallituksen kokoukset 9-11/2020
13.09.2020Defibrillaattori
10.09.2020Kevätkokous
09.09.2020Telakkaryhmän ohjeet veneen nostoon
29.08.2020Veneiden nostot 2020
18.08.2020Tågis-eskaaderi peruttu
07.08.2020Uivan ajaksi veneitä tulossa Sirpalesaareen
07.08.2020Kokouskutsu
26.06.2020Ajankohtaista ennen lomia

Siirry arkistoon »