Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Marinakomerohakemus

Tällä lomakkeella haetaan marinakomeroa Sirpalesaaresta. Voit myös tiedustella vapaita komeroita toimistosta, yhteystiedot alla. Komeron myöntämisen jälkeen siitä allekirjoitetaan SPS:n kanssa vuokrasopimus.

Hakija

Nimi*
Osoite*
Sähköposti*
Puhelin*

Vuokranantaja

Suomalainen Pursiseura ry (SPS) / Kankurinkatu 7, 00150 Helsinki / Sähköposti: info@suomalainenpursiseura.fi / Puhelin: +358 50 342 2836 / Faksi: +358 9 658 752

Sopimuksen kohde

Marinakomero nro ___ Sirpalesaaressa Helsingissä.

Voimassaolo

Sopimuskausi on 1.4.-30.3. Sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä sanota irti viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimus päättyy ilman irtisanomista sen sopimuskauden päättyessä, jona vuokralaisen oikeus laituripaikkaan tai talvitelakointiin on päättynyt.

Vuokra

Vuokran määrä on 1.4. voimassaolevan SPS:n maksutaulukon mukainen. Vuokralainen on oikeutettu irtisanomaan sopimuksen päättymään siten, että sopimus ei jatku uutta sopimuskautta, mikäli maksua on korotettu 28.2. jälkeen. Tällöin irtisanomisen on tapahduttava viikon kuluessa uuden maksun vahvistamisesta.

Muut ehdot

Sopimukseen sovelletaan SPS ry:n voimassaolevia sääntöjä, satama- ja telakkasääntöä sekä muita voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita, joihin vuokralainen ilmoittaa tutustuneensa. Erityisesti vuokralainen ilmoittaa huolehtivansa tilojen paloturvallisuudesta. Vuokralaisen on varustettava komeronsa ovi nimilapulla, josta ilmenee vuokralaisen nimi ja puhelinnumero. SPS tulee avaamaan kaikki sellaiset komerot, joihin ei ole merkitty nimeä tai joihin ei kohdistu voimassaolevaa vuokrasopimusta. Mikäli komeron vuokraoikeus on päättynyt, SPS on oikeutettu tyhjentämään komeron, ja ilmoitettuaan asiasta vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä viestillä, avaamaan komeron ja realisoimaan komeron sisällön parhaaksi katsomallaan tavalla, kun 6 kuukautta on kulunut vuokraoikeuden päättymisestä. Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, jos sopijapuoli rikkoo tämän sopimuksen ehtoja eikä rikkomusta ole korjattu kahden viikon sisällä, kun rikkomuksesta on ensi kertaa tiedotettu. Tiedottamiseksi luetaan se, että oikeiden osoitetietojen puutteessa komeroon on jätetty asiasta kertova viesti. Komeron vuokraaminen osittainkaan toiselle tai vuokraoikeuden siirtäminen on kielletty ja johtaa välittömään sopimuksen purkamiseen. Sopimus astuu voimaan, kun SPS:n edustaja on sen allekirjoittanut.

Allekirjoitukset