Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Venepaikkahakemus

Veneen tiedot

Veneen nimi
Tyyppi
Pituus*
Leveys*
Syväys*
Paino*
Rekisterinumero
Purjenumero
Moottori
Teho
Rakennusvuosi
Rungon väri
Kannen väri
Korkeus vedenpinnasta

Venepaikka

Toiveeni venepaikasta

Omistajan/hakijan tiedot

Omistaja/hakija*
Osoite*
Postinro ja -paikka*
Puhelin*
Sähköposti*

Veneen ja omistajan tiedot ovat kaikkien seuralaisten nähtävissä vartiotuvassa ja Venekerhot.fi/SPS-palvelimella mahdollisen onnettomuuden varalta.

Venepaikkasopimus

1) Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa esittämänsä tiedot oikeiksi ja sitoutuu välittömästi ilmoittamaan mahdollisista muutoksista SPS:lle.

2) Hakija ilmoittaa tutustuneensa SPS:n satama- ja telakkasääntöön sekä muihin seuran sääntöihin ja ohjeisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3) Hakija sitoutuu ylläpitämään vähintään satama- ja telakkasäännön edellyttämää venevakuutusta sopimuksen voimassaoloajan. Vakuutuksen puuttuminen voi johtaa sopimuksen välittömään purkamiseen.

4) Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevan maksutaulukon mukaisia maksuja. Avoimet laskut ovat perimiskelpoisia, ja SPS:lla on oikeus pitää hakijan vene tai muu omaisuus maksujen maksamisen vakuutena ja myymään se sekä kuittaamaan velan ja myyntikulut.

5) Sopimus oikeuttaa hakijan säilyttämään yllämainittua venettä 1.4.-30.10. välisenä aikana SPS:n osoittamalla laituripaikalla satama- ja telakkasäännössä mainituin ehdoin. SPS voi tarvittaessa muuttaa venepaikan sijaintia joko vakinaisesti tai tilapäisesti (esimerkiksi, jos paikkaa tarvitaan purjehduskilpailujen laituripaikkana). Seura voi osoittaa paikan myös vierasveneiden käytettäväksi omistajan ilmoittaessa paikan olevan tietyn ajan vapaana.

6) Venepaikka Sirpalesaaressa edellyttää yhtä vartiointiyötä/venepaikka. Tästä säädetään tarkemmin vartiointisäännössä (https://www.suomalainenpursiseura.fi/170).

7) Sopimus on voimassa toistaiseksi. Omistaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään maksutaulukossa ilmoitettuja määräaikoja noudattaen. SPS voi irtisanoa sopimuksen 31.1.mennessä päättymään seuraavan purjehduskauden alusta. Irtisanominen tuleetehdä sähköpostitse tai kirjallisesti. Lisäksi SPS on oikeutettu purkamaan sopimuksen päättymään välittömästi, jos hakija jättää noudattamatta satama- ja telakkasääntöä tai muita vastaavia ohjeita ja määräyksiä tai maksuvelvoitettaan, eikä huomautuksesta huolimatta korjaa virhettään.

8) Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu SPS:n puolesta.

Tämän hakemuksen jättämällä hakija hyväksyy antamiensa tietojen tallentamisen Suomalainen Pursiseura ry:n jäsenrekisteriin, tai, jos hakija ei ole seuranjäsen, seuran sopimusrekisteriin. Seuran rekistereihin liittyvääntietosuojaselosteeseen voi tutustua seuran internetsivuilla.

Allekirjoitukset, paikka ja päiväys

SPS:n puolesta Omistaja / hakija