Venepaikkahakemus

Veneen tiedot

Veneen nimi
Tyyppi
Pituus*
Leveys*
Syväys*
Uppouma*
Rekisterinumero
Purjenumero
Moottori
Teho
Rakennusvuosi
Rungon väri
Kannen väri
Korkeus vedenpinnasta

Omistajan/hakijan tiedot

Omistaja/hakija*
Osoite*
Postinro ja -paikka*
Puhelin*
Sähköposti*

Venepaikkasopimus

1) Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa esittämänsä tiedot oikeiksi ja sitoutuu välittömästi ilmoittamaan mahdollisista muutoksista SPS:lle.

2) Hakija ilmoittaa tutustuneensa SPS:n satama- ja telakkasääntöön sekä muihin seuran sääntöihin ja ohjeisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3) Hakija sitoutuu ylläpitämään vähintään satama- ja telakkasäännön edellyttämää venevakuutusta sopimuksen voimassaoloajan. Vakuutuksen puuttuminen voi johtaa sopimuksen välittömään purkamiseen.

4) Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevan maksutaulukon mukaisia maksuja. Avoimet laskut ovat perimiskelpoisia, ja SPS:lla on oikeus pitää hakijan vene tai muu omaisuus maksujen maksamisen vakuutena.

5) Sopimus oikeuttaa hakijan säilyttämään yllämainittua venettä 1.4.-30.10. välisenä aikana SPS:n osoittamalla laituripaikalla satama- ja telakkasäännössä mainituin ehdoin.

6) Sopimus on voimassa toistaiseksi. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 1. huhtikuuta, mikäli irtisanominen tapahtuu 15. maaliskuuta mennessä. Lisäksi SPS on oikeutettu purkamaan sopimuksen päättymään välittömästi, jos hakija jättää noudattamatta satama- ja telakkasääntöä tai muita vastaavia ohjeita ja määräyksiä, eikä huomautuksesta huolimatta korjaa virhettään.

7) Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu SPS:n puolesta.

Allekirjoitukset