Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Kilpailuavustukset

Suomalainen Pursiseura ry tukee SPS:n lipun alla purjehtivien veneiden osallistumista kilpailuihin myöntämällä vuosittain kilpailuavustuksia.


Hakuprosessi

Kilpailuavustukset haetaan kilpailukauden päätyttyä. Kilpailuavustushakemuksen voi täyttää sen jälkeen, kun kaikki kilpailut, joihin avustusta hakee, on purjehdittu. Hakemus täytyy kuitenkin tehdä viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Hakemus tehdään nettilomakkeella. Kaikkien kilpailujen tiedot täytetään samalle lomakkeelle. Mikäli kilpailuja on enemmän kuin lomakkeessa kohtia, kilpailutietojen listausta voi jatkaa kohdassa "muita tietoja" tai aloittaa uuden lomakkeen täyttämisen.

Hakemuksessa on oltava tiedot hakijasta ja veneestä sekä kunkin kilpailun tiedot (kilpailun nimi, ajankohta, status, järjestäjä ja osallistumismaksu sekä veneen päällikön tiedot, jos eri kuin hakija, ja veneen tulos kilpailussa). Hakemukseen on liitettävä tosite maksetuista kilpailumaksuista kunkin kilpailun osalta (tositteet lähetetään sähköpostilla kilpailut(ät)suomalainenpursiseura.fi). Hakijan on myös ilmoitettava, mikäli venekunta saa ja/tai hakee avustusta muualta.

Suomalainen Pursiseura ry:n kilpailupäällikkö tekee saatujen hakemusten perusteella esityksen myönnettävistä kilpailuavustuksista hallitukselle, joka tekee asiassa päätöksen. Kaikki hakemukset käsitellään kerralla hakuajan päätyttyä. Pääsääntöisesti avustuksia myönnetään kilpailumaksujen kattamiseen (avustussumma enintään puolet kilpailumaksun suuruudesta). Muut tapaukset käsitellään poikkeuksina. Mikäli venekunta saa avustuksia myös muualta, harkitaan myönnettävä summa tapauskohtaisesti siten, etteivät saadut avustukset ylitä yhteensä kilpailijalle syntyneitä kustannuksia. Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle, minkä jälkeen avustussumma maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

Kilpailuavustuksen myöntämisen edellytykset

  • Avustuksen saaja on Suomalaisen Pursiseuran jäsen
  • Avustuksen saaja on edustanut kilpailuissa Suomalaista Pursiseuraa
  • Avustuksen saaja on hakuajan puitteissa toimittanut hakemuksen, tulokset ja tositteet kilpailumaksuista
  • Avustuksen saajalla ei ole erääntyneitä maksuja seuralle

Poikkeustapaukset

  • Alaikäisellä hakijalla on oltava huoltajan suostumus kilpailuavustuksen hakemiseen. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä ja/tai avustuksen saada huoltaja alaikäisen kilpailijan puolesta. Tällöin avustuksen myöntämisen edellytyksiä sovelletaan kilpailijaan.
  • Mikäli kilpailijan kilpailukausi jatkuu kilpailuavustusten hakuajan päättymisen (lokakuun loppu) jälkeen, on hakemus kuitenkin jätettävä hakuajan puitteissa. Hakemuksessa tulee tällöin ilmoittaa arvio tulossa olevien kilpailujen maksujen suuruudesta. Kilpailuavustuspäätös voidaan tehdä käytössä olevien tietojen perusteella ehdollisena, jolloin vielä toteutumattomien kilpailujen osalta avustus maksetaan, kun tarvittavat selvitykset on saatu kilpailujen jälkeen.     
  • Mikäli kilpailija/venekunta on ilmoittautunut kilpailuun ja maksanut kilpailumaksun, mutta ei ole voinut sairaustapauksen, välinerikon tai muun itsestä riippumattoman syyn takia osallistua kilpailuun ja kilpailunjärjestäjä ei palauta kilpailumaksua, voidaan kilpailuavustus harkinnan mukaan maksaa kyseisen kilpailunkin osalta. Tilanteesta on toimitettava erillinen selvitys hakemuksen liitteenä.

Lisätietoja kilpailupäälliköltä:

Maria Oksa

puh. 040 561 1335

kilpailut(ät)suomalainenpursiseura.fi


P.S. Kun SPS järjestää itse kilpailuja, tarvitaan iso joukko vapaaehtoisia. Kilpailevalle jäsenelle järjestäjänä toimiminen on hyvä tilaisuus päästä näkemään, miltä purjehduskisa näyttää lähtö- tai poijuveneestä. Siinä saattaa oppia uusia asioita, joista hyötyy myös omissa kisoissa.