Kilpailuavustukset

Suomalainen Pursiseura ry tukee SPS:n lipun alla purjehtivien veneiden osallistumista kilpailuihin myöntämällä vuosittain kilpailuavustuksia. Pääsääntöisesti avustuksia myönnetään kilpailumaksujen kattamiseen (avustussumma enintään puolet kilpailumaksun suuruudesta), muut tapaukset käsitellään poikkeuksina. Pääpaino kauden avustuksissa on osallistuminen kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin tai kevytvenetoimintaan.  

Hakuprosessi

Kilpailuavustushakemukset tulee tehdä huhtikuun loppuun mennessä. Hakemus tehdään nettilomakkeella. Kaikkien kilpailujen tiedot täytetään samalle lomakkeelle. Mikäli kilpailuja on enemmän kuin lomakkeessa kohtia, kilpailutietojen listausta voi jatkaa kohdassa "muita tietoja" tai aloittaa uuden lomakkeen täyttämisen. Hakemuksessa on oltava tiedot hakijasta sekä hänen yhteys- ja tilitietonsa, tiedot veneestä ja sen päälliköstä sekä tiedot kilpailusta (nimi, ajankohta, status, järjestäjä, osallistumismaksu).

Päätös myönnettävästä avustuksesta tehdään hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Päätös ja kilpailuavustusehdot lähetetään tiedoksi kullekin hakijalle, ja hakijan on käytävä allekirjoittamassa paperit seuran toimistolla ennen maksun suorittamista. Maksu suoritetaan vasta kilpailukauden päätyttyä kun hakija on täyttänyt kaikki ehdot. Huomaa, että kilpailuavustuksen lopullinen summa määräytyy toteutuneiden kustannusten perusteella. Kilpailuavustuspäätöksessä esitetty summa on enimmäissumma, joka hakijalle voidaan myöntää. Jos toteutuneet kustannukset ovat hakemuksessa esitettyjä tietoja pienemmät, on myös maksettavan kilpailuavustuksen määrä pienempi. Huomaa myös, että kilpailuavustusta ei voida maksaa jos hakijalla on eräänyneitä maksuja seuralle.

Kilpailuavustusehdot

Lisätietoja kilpailupäälliköltä:

Maria Oksa

puh. 040 561 1335

kilpailut(ät)suomalainenpursiseura.fi


P.S. Kun SPS järjestää itse kilpailuja, tarvitaan iso joukko vapaaehtoisia. Kilpailevalle jäsenelle järjestäjänä toimiminen on hyvä tilaisuus päästä näkemään, miltä purjehduskisa näyttää lähtö- tai poijuveneestä. Siinä saattaa oppia uusia asioita, joista hyötyy myös omissa kisoissa.