Vajapäällikkö

Vajapäällikön vastuualueena on Sirpalesaaren venevajan toiminta. Hän vastaa vajan veneiden siirroista ja päättää vajaan otettavista veneistä ja niiden sijoittelusta.

Vajapäälliikkönä toimii

Leo Norja

puh 045 1747434

leo.norja(at)iki.fi