Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Maanalainen armeija


TELAKKAVAJA SIRPALESAARESSA 2021

Muistakaamme noudattaa koronan takia riittävää huolellisuutta myös vajassa työskennellessä.


Vajan lattiatalkoot

Vajan lattiaprojektin tämänvuotinen osuus saatiin tehtyä juuri ennen veneiden sisään siirtoa. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. Teimme hienon urakan.

Siirrot toteutettiin kolmessa aallossa: 26.9., 29.9. ja 3.10. 2021.

Pyrimme kokoontumaan jollain tavalla myös talven aikana.

Kevään siirrot vajasta ja veneiden vesille laskut toteutettaneen toukokuun puolivälissä yhtenäisen suunnitleman pohjalta.Leo Norja

puh. 045 1747434

leo.norja(at)iki.fi


TELAKKAVAJAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Telakkavaja on yli satavuotias rakennus, joka pyritään pitämään olosuhteiltaan ja rakenteiltaan toimintakuntoisena. Kuitenkin, yhdessä sinne telakoitujen veneiden kanssa, kokonaisuus sisältää erilaisia riskitekijöitä, joita jäljempänä annetuilla ohjeilla pyritään välttämään. Jokainen vajaan telakoidun veneen omistaja, vajassa työskentelevä tai siellä asioiva toimii vajassa omalla vastuullaan.

PDF

RISKIEN TUNNISTAMINEN JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Tulipalon riski

Tulipalon riskin aiheuttavat muun muassa:

Vikaantuneet sähkölaitteet, -koneet ja -kytkennät tai laitteiden väärä käyttö

Varautuminen:

- Pistotulppia kytkettäessä pistorasioihin johtoon on tehtävä aina vedonpoisto.

- Sähkölaitteita kuten lämmittimiä, kosteuttajia yms. ei koskaan saa jättää valvomatta esim. yön yli.

- Kuumailmapuhaltimen käyttö on lähtökohtaisesti kiellettyä ja vaatii poikkeustapauksissa hallituksen tulityösuunnitelmassa valtuuttaman henkilön antaman tulityöluvan. Maalinpoistoon tarkoitetun infrapunalämmittimien, ns. speedheater–laitteiden käyttö on sallittua joko tulityöluvan antajan tai kiinteistöstä vastaavan hallituksen jäsenen tai vajapäällikön antaman luvan ja perehdytyksen perusteella.

- Kipinöitä ja/tai kuumenemista aiheuttavien katkaisulaitteiden käyttö on kielletty.

- Halogeenipolttimoiset työmaavalaisimet aiheuttavat kaatuessaan merkittävän syttymisriskin. Vajassa sallitaan vain led-työmaavalaisimet ja loisteputkivalaisimet.

Itsesytytysvaara hartseissa ja erilaisissa öljyissä

Varautuminen:

- Joissain kaksikomponenttiepokseissa ja akryyleissa on itsesytytyksen vaara. Näitä käytettäessä on huolehdittava, ettei niitä jätetä avonaisissa tai palavissa astioissa vajaan.

- Esim. pellavaöljykäsittelyihin käytetyt rätit ja levittimet tulee poistaa vajasta käytön jälkeen.

Yleinen varautuminen

- Yleisestä siisteydestä huolehtiminen, helposti syttyvän lastun ym. siivoaminen.

- Riittävä määrä selkeästi merkittyjä jauhesammuttimia ja niiden sijaintikartta.

TUPAKOINTI JA AVOTULEN TEKO ON KIELLETTY VAJASSA.

Kaatumisen ja putoamisen riski

Telakointipukkien jalakset, erilaiset telineet ja tukirakenteet, työkalut, tarvikkeet sekä joissain olosuhteissa puutteellinen valaistus aiheuttavat kaatumisriskin.

Varautuminen:

- Telakoitujen veneiden säilytyspukit ja niiden ympäristö pidetään siistinä ja esim. jatkojohdot koilataan lenkeille pois kulkuteiltä silloin kun niitä ei käytetä.

- Valaistus työalueella pyritään pitämään riittävänä käyttämällä tarvittaessa työmaavalaisimia (led-valonlähde).

Työskentely telakoitujen veneiden kansilla sekä erilaisilla tilapäisillä telineillä aiheuttavat putoamisriskin. Lisäksi erityisesti MASTOULLAKON kulkutikkaat ovat puutteelliset ja varsinainen ullakkotaso ilman suojakaiteita. Näin ollen siellä työskentely ja liikkuminen edellyttää erityistä varovaisuutta.

Varautuminen:

- Veneiden kannelle noustaessa käytetään riittävän tukevia tikkaita ja varmistutaan niiden vakaasta asettamisesta.

-  Mahdolliset työskentelytelineet tehdään vakaiksi ja niiden kunto varmistetaan. Telineitä rakennettaessa pitää kuitenkin huolehtia, että veneiden välissä säilyy riittävät kulkutiet.

- Mastoullakolla työskentely edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta.

VAJATELAKOINNIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Veneiden siirrot telakoinnin yhteydessä vajaan tai vajasta ulos sisältävät riskejä, jotka on pyritty tunnistamaan ja niihin varautumaan seuraavissa ohjeissa. Vajaan telakoitujen veneiden omistajat sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita.

Veneen omistaja                    

Veneen omistaja huolehtii siitä, että vene on tuettu riittävästi kaikissa tilatanteissa vajassa ollessaan. Telakoitavan veneen omistaja saa vajapäälliköltä perehdytyksen telakointiin ja toimimiseen vajassa.

Telakointipukki                      

Telakointipukin tulee olla riittävän tukeva kestämään veneen siirto käsivoimin tai konevinssillä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sivuttaistukien vahvuuteen, kiilojen kiinnitykseen siirron aikana sekä sivuttaistukien keskinäiseen sitomiseen. Pukin tulee olla riittävän vankka myös vaakasuunnassa. Muodon muutos estetään esim. diagonaalisella tuella. Mikäli telakointipukki ei täytä esitettyjä vaatimuksia, voi vajapäällikkö estää veneen siirron.

Veneiden siirto

Veneiden siirto toteutetaan vajapäällikön johdolla ja veneenomistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön läsnä ollessa. Vajapäällikkö voi valtuuttaa veneen siirron tai siirron ohjaamisen siihen perehdytetylle henkilölle. Veneet siirretään teleille ja teleiltä yksi teli kerrallaan erityistä huolellisuutta noudattaen.

RISKIEN TUNNISTAMINEN JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riskejä siirrossa ovat:

Veneen kaatuminen

Varautuminen:

Venettä ohjaavat henkilöt sijoittuvat niin, että he eivät ole telakointipukkien sivutukien välissä, ja varmistuvat mahdollisesta väistösuunnasta.

Vinssivaijerin katkeaminen

Varautuminen:

Kaikki siirtoon osallistuvat sijoittuvat niin, että eivät joudu vinssin, vinssivaijerin tukipisteen ja veneen muodostaman kolmion sisäpuolelle.

Sähkövinssiä käytettäessä vinssin toimintaa valvoo erillinen henkilö.