Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Suomalainen Pursiseura ry

Vuonna 1913 perustettu Suomalainen Pursiseura oli Helsingin ensimmäinen suomenkielinen pursiseura. Seuran satama sijaitsee Sirpalesaaressa, Merisataman edustalla Kaivopuiston läheisyydessä.


Suomalainen Pursiseura ry:n tarkoituksena on:

  • herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdusurheiluun, retki- ja matkapurjehdukseen sekä merenkulkuun,
  • kehittää ja edistää jäsentensä tietoa ja taitoa purjehduksessa, merenkulussa ja merimiestaidossa,
  • erityisesti nuoriin kohdistuvan tiedotus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan avulla tuoda nuoria purjehdusurheilun pariin,
  • herättää ja ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää toverihenkeä ja oikeaa purjehtijan mieltä.

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

  • järjestämällä purjehdus- ja harjoituskilpailuja, koulutustilaisuuksia sekä muita purjehdustoimintaa edistäviä tilaisuuksia,
  • järjestämällä matka- ja eskaaderipurjehduksia,
  • hankkimalla omistukseensa tai hallintaansa jäsentensä käytettäväksi satama- ja telakointialueita ja laitteita, huone- ja hallitiloja sekä rantautumisalueita,
  • järjestämällä talkoita yhdistyksen kiinteän omaisuuden ja kaluston ylläpitämiseksi,
  • pyrkimällä yhteistoimintaan muiden purjehdus- ja veneily-yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa,
  • järjestämällä yhdistyksen jäsenille sekä muille purjehdushenkisille tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen yhdessäoloon ja ajanviettoon.

SPS:n säännöt avautuvat tästä.

SPS:n strategia avautuu tästä (pdf).

SPS:n tietosuojaseloste avautuu tästä (pdf).