Yhteystiedot

Suomalainen Pursiseura
Pl229
00150 Helsinki

Maksutaulukot 2022


Jäsen- ja liittymismaksut

Vuosijäsen

Jäsenmaksu
Liittymismaksu

- ruokakunnan 1. jäsen

145 €

145 €

- ruokakunnan 2. jäsen (puoliso)

65 €

65 €

- yli 70-vuotiaiden jäsenmaksu

65 €

65 €

Opiskelijajäsen, 1827 v.

60 €

60 €

Juniorijäsen

25 €

25 €

70-vuotiaiden jäsenmaksu peritään vuosijäseniltä sen vuoden lopusta lähtien,
jona ovat täyttäneet 70 vuotta.

_____________________________________________


Vene- ja telakkapaikat

Jäsenen ensimmäisen veneen liittäminen veneluetteloon
(maksu peritään jäsenen saadessa ensimmäisen venepaikan Sirpalesaaressa)

250 €

Venepaikkaa ja telakkapaikkaa Sirpalesaaressa haetaan kirjallisella hakemuksella.                  Vene- ja telakkapaikat ratkaisee telakkapäällikkö ja vajan paikat vajapäällikkö.

Venepaikka ja talvipaikka säilyvät automaattisesti vuodesta toiseen kunnes ne irtisanotaan.

Laituripaikka tulee irtisanoa mielellään helmikuun lopussa ja viimeistään huhtikuun lopussa. Jos laituripaikka irtisanotaan 1.5.-31.5., hyvitetään paikasta 75%. Jos irtisanominen tapahtuu 1.-21.6., paikan hinnasta hyvitetään 50%. Tämän jälkeen irtisanotuista paikoista ei hyvitetä.

Talvipaikka tulee irtisanoa mielellään kesäkuun ja viimeistään elokuun lopussa. Jos talvipaikka irtisanotaan 1.-15.9. hyvitetään paikasta 75%, Jos irtisanominen tapahtuu 16.9.-15.10., paikan hinnasta hyvitetään 50%. Tämän jälkeen irtisanotuista paikoista ei hyvitetä.

Mikäli vene- tai telakkapaikka jätetään väliaikaisesti käyttämättä, siitä tulee ilmoittaa toimistoon etukäteen. Maksun hyvityksissä sovelletaan samoja aikamääreitä kuin irisanomisissa.   

Vene- ja telakkapaikkojen maksut koskevat SPS:ssa rekisteröityjä veneitä. Muun kuin seuran jäsenen venepaikkamaksuihin lisätään 20%. Jos venettä ei ole katsastettu purjehduskauden aikana, katsastamattomuuden erillismaksu laskutetaan purjehduskauden jälkeen. 

Jos venettä ei ole laskettu vesille, kyseistä kesäkautta seuraaviin kesätelakointimaksuihin tulee vuosittain 10% -yksikön korotus, mikäli vene on telakoituna yhtäjaksoisesti ilman veneen veteenlaskua eikä veneestä ole tehty telakkapäällikön tai vajapäällikön hyväksymää kunnostussuunnitelmaa, jota toteutetaan suunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti.

Venepaikkamaksut

SPS:ssa noudatetaan metriperusteista venepaikkahinnoittelua. Hintaluokat ovat seuraavat:

Paikan leveys

Kevytveneet, jollat, soutuveneet

5,0 m

740 €

Luokka A (alle 3 m)

35 e

4,5 m

672 €

Luokka B (35 m)

58 €

4,0 m

593 €

Luokka C (yli 5 m)

81 €

3,5 m

520 €

Luokka D (monirunko)

104 €

3,5 m aisapaikka PP

650 €

3,0 m

446 €

2,5 m

368 €

Jollapaikka mantereen puolella 84 €

II-ponttonin kylkipaikat hinnoitellaan veneen pituuden, metrihinta on 63 €/veneen pituusmetri, kuitenkin niin, että kylkipaikan minimihinta on 480 €.

_____________________________________________


Talvitelakointi

Veneet nostetaan ja lasketaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja telakointipaikka on siivottu. Erillisiä nostoja suoritetaan virallisten nostopäivien lisäksi sopimuksen mukaan.

Telakkakenttä

Veneen pituus x leveys

24 €/m2

Telakkakenttä, teltta

Teltan pituus x leveys

26 €/m2

Telakkavaja

Veneen pituus x leveys

38 €/m2

Kevytveneet, jollat, soutuveneet

Luokka A (alle 3 m)

25 €

Luokka B (35 m)

51 €

Luokka C (yli 5 m)

76 €

Luokka D (monirunko)

101 €

Telakointitukien vuokra

31 €

Telakointikelkan talvisäilytys 

23 €

Maston talvisäilytys

60

Maksut koskevat SPS:ssa rekisteröityjä ja katsastettuja veneitä. Telakointimaksuun sisältyy veneen nosto ja lasku virallisina nostopäivinä sekä veden ja sähkön käyttöoikeus, kun kyse on tavanomaisesta veneen huollosta. Laajempien toimien vaatimasta sähköstä veloitetaan erikseen kulutuksen mukaan.

Juniori- ja opiskelijajäsenten kevytveneistä veloitetaan 1/2 taulukon mukaisista hinnoista.

Kelkan ja maston talvisäilytysmaksu koskee vain niitä, jotka eivät telakoi venettään Sirpalesaareen.
_____________________________________________

Kesätelakointi

Telakkakenttä

Veneen pituus x leveys

28 €/m2

Telakkakenttä, teltta

Veneen pituus x leveys

30 €/m2

Telakkavaja

Veneen pituus x leveys

42 €/m2

Kevytveneet

Luokka A (alle 3 m)

35 €

Luokka B (35 m)

58 €

Luokka C (yli 5 m)

81 €

Luokka D (monirunko)

104 €

Telakointitukien vuokra

31 €

Väliaikainen kesätelakointi: 100 euroa viimeisen vesillelaskupäivän jälkeisestä päivästä lukien kultakin alkavalta 30 päivän jaksolta, kunnes vene on laskettu ko. kesäkautena veteen. Jos vesillelasku tapahtuu 45 päivän kuluttua viimeisestä vesillelaskupäivästä, peritään em. sijasta talvitelakointimaksun suuruinen kesätelakointimaksu.

Telakointikelkan säilytys kentällä

23 €

Telakointikelkan tai maston siirto

17 €

Venepukin varastointi vajassa kesäaikana

30 €

Mastonnosto ja veneen nosto tai lasku muulloin kuin nosto/laskupäivinä (jäsenet)

ensimmäinen 1/2 h

78 €

seuraava alkava 1/2 h

43 €

Mastonnosto ja veneen nosto tai lasku muulloin kuin nosto/laskupäivinä  (ei-jäsenet)

ensimmäinen 1/2 h

92 €

seuraava alkava 1/2 h

52 €

Mastosaksien käyttö (ei-jäsenet)

40 €

Mastosaksien ja vajan avain (jäsenet)

12 €

Telakointimaksuun sisältyy veden ja sähkön käyttöoikeus, kun kyse on tavanomaisesta veneen huollosta. Laajempien toimien vaatimasta sähköstä veloitetaan erikseen kulutuksen mukaan.

Kelkan kesäsäilytysmaksu koskee vain niitä, jotka eivät telakoi venettään talveksi Sirpalesaareen.

____________________________________________

Muut maksut

Katsastusmaksu

35 € (75 € 1.7. jälkeen)

Katsastamattomasta veneestä, joka ei ole ollut kesän aikana telakoituna, peritään 110 € maksu purjehduskauden jälkeen.


Marinakomero / vuosi

130

Vajakomero / vuosi

130

Vajakomero (ylä-) / vuosi

88 € / iso

66 € / pieni

Varastointi FIN/EUR-lavalla vajassa
(vain 1.6.-15.9. välisen ajan)

50 €

Venepukin varastointi vajassa kesän aikana

30 €

Junnukomero / vuosi

32

Saunamaksu / tunti

10

Saunan avain, Sirpalesaari, käteismaksulla toimistosta

30

Saunan avain, Tågholmen, käteismaksulla toimistosta

50

Klubihuoneen avain

20 €

Vartiovelvollisuuden laiminlyönti

275

Maksumuistutus

5

Viivästyskorko

7 %

_____________________________________________


Vieraspaikkamaksut

 

vieraat

katsastetut ja SPS:ssa rekisteröidyt veneet

Vuorokausi

20 

10

Viikko

105

50

Kuukausi

315

160

I-ponttonin paikat  (veneen leveys max 2,5 m)

vieraat katsastetut ja SPS:ssa rekisteröidyt veneet
Vuorokausi 15 8
Viikko 65 30 
Kuukausi, vain yksittäin
195 100 

_____________________________________________

Ylikulkuliikenne 2022

Kausikortti

60

Kausikortti Miehistölippulippu

150 €

Kertalippu, aikuiset (meno-paluu)

6,50

All 16-vuotiaat veloituksetta huoltajan seurassa

 

Ylikulkuliikennettä hoitaa Ferra Oy / Lauri Snellman (aikataulutiedot). Lippuja voi ostaa Ferran lippukaupasta tai yhteysaluksen kuljettajalta. Kuitin saa sähköpostitse tai aluksesta.

Lisätiedot ja aikataulut: ferra.fi

_____________________________________________


SPS-myyntituotteita

Perälippuja, eri kokoja

36108

Veneenomistajan viirejä, 2 kokoa

25–36

 

 

 

 

SPS-logotarroja, valkoisia ja sinisiä, 2 kokoa

12

 

 

_____________________________________________

HUOMIO --- Hintojen muutokset ovat mahdollisia.